Hopp til hovedinnhold
Brannmann hjelper til på skadested. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Brannmann hjelper til på skadested. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Brann- og redningstjenesten må stadig oftere overta oppgavene til politi og ambulanse

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres.

Dette skriver Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning i et debattinnlegg i Driva.

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres. Da går det lenger tid før de er på plass. Dette gjør at brann- og redningstjenesten stadig oftere må overta oppgavene til politi og ambulanse.

På tampen av ferien har det gått en diskusjon i media om beredskap i distriktene. I Klassekampen har brannvesenet i Fjord kommune blitt brukt som eksempel på at brann- og redningstjenesten stadig oftere må rykke ut på oppgaver som politiet og ambulansetjenesten har ansvaret for.

Brannvesenet i Fjord kommune er ganske representative for hvordan hverdagen oppleves for ledere og ansatte i brann- og redningstjenestene i Distrikts-Norge.

I 2018 kom politiet først til åstedet i bare 15 prosent av alle utrykninger hvor alle de tre nødetatene rykket ut samtidig. Gjennom politi og helseforetak er det staten som har ansvaret for å løse mange av disse ekstra oppgavene som brann- og redningstjenesten nå gjør.

Oppgavene og regningen ender likevel ofte opp i kommunene når det er brann og redning som må ta dette ansvaret for ambulansetjenesten eller politiet.

Ute i distriktene er brann- og redningstjenesten i all hovedsak organisert som profesjonelle deltidskorps, og ikke frivillige som flere medier, blant annet Klassekampen, skriver. Det er en styrke i den lokale beredskapen.

Mange små brann- og redningstjenester leverer god beredskap på tross av størrelse og geografi. Men en økning i antall ambulanse- og politioppdrag gir stadig flere utfordringer for brann og redning. Det er derfor nødvendig å se på hvordan vi utstyrer brann- og redningstjenesten med riktig kompetanse.

Samtidig må vi se det store bildet når det gjelder organisering av nødetatene, og hvilke av nødetatene som skal ha hovedansvaret for hvilke oppgaver.