Hopp til hovedinnhold


Brann- og ambulansefolk kan få stoppe voldsmenn som går amok

Nye rutiner for nødetatene åpner for at brannfolk og helsepersonell selv kan stoppe livstruende vold hvis politiet ikke er til stede. Dette gjelder for situasjoner uten bruk av skytevåpen, skriver Aftenposten.

Les også: Nødetatene tar i bruk felles prosedyre ved pågående livstruende vold (PLIVO)
Terroraksjonene i Danmark har aktualisert problemstillingen. Bak nye prosedyrer ligger blant annet erfaringene fra Utøya og såkalte skoleskytinger i flere land. Noen ganger er brann- og helsepersonell på stedet før politiet, og må heretter selv vurdere om de skal gripe inn for å stoppe livstruende vold som pågår. Et eksempel er trippeldrapet på Valdresekspressen i 2013 der brann- og helsepersonell tok kontroll på gjerningsmannen før politiet kom til stedet.
Utvalget som står bak utarbeidelsen av nye rutiner mener vann under trykk og brannslukningsapparat er effektive våpen for sette en voldsmann ut av spill.

Nasjonal prosedyre

Nå har det kommet klare instrukser for hvordan man skal opptre i situasjoner med pågående livstruende vold (PLIVO).
– Disse rutinene måtte komme. Og det er første gang vi får felles rutiner for samkjøring av etatene i slike situasjoner. Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren pekte på hvor viktig samhandling mellom etatene er. Vi lever i en tid hvor det forekommer nye trusselsituasjoner. I løpet av et år er det mange slike situasjoner som krever faste rutiner for hvordan nødetatene opptrer sammen, sier leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Kaare Songstad.
– Innsatspersonell fra politi, brann og helse må i situasjoner hvor det utøves livstruende vold påregne å utsette seg for en større risiko enn det som er normen i arbeidslivet for øvrig. Samtidig kan det ikke forventes at man går inn i situasjoner som åpenbart innebærer en uakseptabel risiko. Dersom politiet ikke er kommet til stedet, skal helsepersonell gjøre en selvstendig vurdering og være i dialog med politiet om hvordan de skal håndtere situasjonen, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Bjørn Jamtli.

Felles øvelser

Det har allerede vært gjennomført øvelser for å teste ut prosedyrene. Nå skal alle etatene øve sammen for innføring av nye rutiner. I 2016 skal alle personer knyttet til nødetatene ha vært gjennom praktisk opplæring ledet av Politihøgskolen.
Les mer om saken hos Aftenposten