Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge
Ambulanse i Helse Midt-Norge (2019). «Ambulansen» på Mausund har rød fagmerking. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Brakk armen da hun ble hentet av ambulansepersonell

81-åringen og de pårørende mener ambulansepersonellet håndterte kvinnen på en uforsvarlig måte.

-– De dro meg over rullestolen og la meg i bakken, sier Kari Berg Hollum til Trønderbladet (krever innlogging).

81-åringen sitter i rullestol etter at hun fikk slag for 26 år siden. Slaget førte til lammelser i den ene siden av kroppen, og Kari har problemer med å bevege seg samt har utydelig tale.

Hun bor hjemme sammen med ektemannen Magne, og de klarer seg hjemme med bistanden de får fra hjemmetjenesten. For ordens skyld gjør Trønderbladet oppmerksom på at ekteparet har gitt fritak for taushetsplikten i denne saken.

Ble ringt etter hjelp

20. august fikk Kari Berg Hollum blodtrykksfall, og hjemmesykepleieren mente hun måtte tilsees av lege. Ambulansen ble bestilt, og ambulansepersonellet kom inn i stua der Kari satt. Ifølge Kari, dro ambulansepersonellet henne over kanten av rullestolen og la henne på gulvet.

- Det gjorde vondt i armen, forteller Kari.

Hun ble kjørt i ambulanse til Melhus legesenter for å bli undersøkt av en lege der.

- Legen undersøkte meg, og nevnte at jeg kanskje burde få røntgenundersøkelse. Men det skjedde ingenting, sier Kari.

Slo alarm

Datteren Jorid Berg Helland forteller at hjemmesykepleieren reagerte på at Kari hadde så vondt i armen, og at armen begynte å bli blå. Den som var på nattevakt, bestilte time på St. Olavs hospital, og røntgenundersøkelsen to dager etterpå viste brudd i overarmen. 

Trønderbladet tok kontakt med St.Olavs hospitals kommunikasjonsavdeling for å få en kommentar ettersom ambulansetjenesten er en del av sykehusdrifta. Det har tatt tid å få et svar fra kommunkasjonsdirektøren.

- Når pasienter og pårørende stiller spørsmål ved vårt arbeid, eller den behandling vi gir, er det bra at det blir belyst og vurdert av Fylkesmannen.

Denne saken er nå til behandling, og vi ønsker ikke å kommentere saken før Fylkesmannen har konkludert, opplyser kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St.Olavs hospital i en e-post til Trønderbladet.