Hopp til hovedinnhold


Bra med hovedpulseårescreening

Screening for utposning av bukhovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret ifølge Dagens Medisin.
Forskere ved Kunnskapssenteret har laget en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet av screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren, såkalt abdominalt aortaaneurisme (AAA).
Oversikten er basert på resultater fra en metodevurdering fra et europeisk samarbeid Kunnskapssenteret har deltatt i.
I Norge utføres det cirka 800 aneurisme-operasjoner hvert år. Noen europeiske land har innført screening for å avdekke abdominale aortaaneurismer. Norge er ikke blant dem, skriver Kunnskapssenteret.
Ikke samme effekt hos kvinner
- Dødelighet forårsaket av abdominalt aortaaneurisme hos menn over 65 år, blir bortimot halvert ved screening, både på kort og lang sikt. Den totale dødeligheten for denne gruppen reduseres imidlertid ikke, sier prosjektleder og forsker Katrine Bjørnebek Frønsdal ved Kunnskapssenteret.
Les mer om saken hos Dagens Medisin