Hopp til hovedinnhold


– Bør være fast stasjonert

For første gang fremmes det en egen sak for styret i Helse Fonna med anbefaling om at foretaket må få ambulansehelikopter, skriver Haugesunds Avis.
Saken skal behandles på Helse Fonna sitt styremøte onsdag neste uke.
I anbefalingen til styret fra administrerende direktør Olav Klausen står det at nye behandlingsmetoder, utviklingen innen prehospital medisin, beredskapshensyn og antall oppdrag gjør at det mest sannsynlig vil bli behov for å utvide helikopterkapasiteten på Vestlandet i neste kontraktsperiode.
Da håper Helse Fonna at det er deres tur, som eneste foretak i Helse Vest uten ambulansehelikopter.
På helikopterbasene rundt om i landet er det døgnkontinuerlig beredskap og de disponerer en legebil. Et ambulansehelikopter til Helse Fonna vil med andre ord også bety en døgnbemannet legebil.
Les mer om saken hos Haugesunds Avis