Hopp til hovedinnhold


Bokanmeldelse: Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid

Er pasientarbeid og kommunikasjon utenfor sykehuset noe helt for seg selv? spør seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen i sin bokanmeldelse.

Det er ingen tvil om at kommunikasjon mellom pasienter og helsearbeidere er noe som kan volde mange problemer og unødig lidelse for begge parter. Nesten alle klager og avviksmeldinger har kommunikasjon som en medvirkende årsak, og plusser man på etikk, er nok omfanget enda større, skriver Guttorm Brattebø i anmeldelse av boken Etikk og kommunikasjon i prehospitalt arbeid av Halvor Nordby i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Således er det interessant at det har kommet en ny lærebok i etikk og kommunikasjon. Forfatteren er filosof, tilknyttet Høgskolen i Lillehammers videreutdanning for ambulansepersonell (paramedicstudiet).

Målgruppen er derfor naturlig nok primært ambulansepersonell, og forfatteren baserer seg mye på undersøkelser og erfaringer fra denne utdanningen. I tillegg har han hospitert ved ambulansetjenester og i AMK.

Forfatteren tar opp etiske metodeverktøy og teorier, kommunikasjon og kultur samt litt juss. Hvert kapitel har eksempler og avsluttes med en grei samling studiespørsmål.

Det er ingen tvil om behovet for å ta opp disse tema i forbindelse med ambulansearbeiderutdanningen, men det er problematisk at det ifølge boken kan virke som om det nesten bare er denne yrkesgruppen som driver prehospital akuttmedisin i Norge.

Mange av forfatterens diskusjoner synes faktisk å se bort fra det faktum at ambulansearbeiderne er en del av en kjede, og at de derfor ikke må se på seg selv som en isolert del av helsesystemet.

Et økende problem i dag er at kommunehelsetjenesten og primærlegene distanseres fra ambulansetjenesten ved at ambulansepersonell heller vil agere på egenhånd enn å involvere legevaktlegen.

Dette er en ugunstig utvikling, og en mer kompetent ambulansetjeneste må suppleres med mer kompetente, lokale akuttmedisinske team.

Der forfatteren glimter til, er under tema kulturforståelse og -sensitivitet. Dette er noe morgendagens helsearbeidere vil måtte forholde seg til i mye større grad enn til nå.

For de som er involvert i utdanning av ambulansepersonell, vil boken være nyttig, tross sine svakheter og drøye pris.

Les hele anmeldelsen i Tidsskriftet