Hopp til hovedinnhold


Blue aerospace klaget på ambulanseanbudet

Blue Aerospace, som har vært involvert i minst to anbudsklager og en rettssak etter anbud i Norge, klaget på evalueringen i ambulanseanbudet.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2019. Tekst: Live Oftedahl

Ambulanseforum ba om innsyn i klagebrevet til Sykehusinnkjøp HF.

I brevet skriver Blue Aerospace blant annet at de ønsker innsikt i de øvrige tilbyderes tilbud, med komplette og utfylte prosedyrer for det enkelte tilbud, evalueringsmatrise, faktiske summeringer av poeng, beregning av score og totalpris.

Dette er fordi de vil etterprøve evalueringen som er gjort av Sykehusinnkjøp HF.

Blue klager også over anskaffelsesprotokollen. De ba om innsyn i anskaffelsesprotokollen, men oppgir at de fikk en utskrift av hendelsesloggen fra gjennomføringsverktøyet datert etter tidspunktet for kontraktsinndelingen.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.