Hopp til hovedinnhold


Blodpropp i hjertet kan oppdages i ambulansen med en ny undersøkelsesmetode

2.000 innbyggere i Region Hovedstaden blir hvert år rammet av mindre blodpropper i hjertet.

 Nå kan mange oppdages allerede i ambulansen med en ny og forbedret målemetode.

Ambulansepersonellet har i et halvt år brukt en ny metode som måler blodets innhold av troponin - som er et hjerteenzym - og som frigis til blodet når hjertemuskelen har oksygenmangel, skriver beredskapsinfo.dk.

Ved å være i online kontakt med ledende kardiologer på Rigshospitalet får ambulansepersonellet tidlig en legefaglig vurdering – og kan kjøre pasienten til det nærmeste sykehus med en hjerte-kar-avdeling.

Den nye blodprøveanalysen måler stoffet troponin i blodet.

Prøven tas fra en blodåre og analyseres i ambulansen på alle pasienter med brystsmerter, eller plutselig oppstått pustebesvær (uten kjent lungesykdom).

Analysen tar ca. 15 minutter.

Hvis prøven er positiv, det vil si mer en 40 ng/t, og det er mistanke om en mindre blodpropp, vil ambulansen konferere med kardiologisk vakthavende på Rigshospitalet.

Det skjer med henblikk på kardiologisk tilsyn enten på Gentofte Hospital eller Rigshospitalet for å få gjennomført en nærmere hjerteundersøkelse. Er prøven negativ, vil pasienten bli kjørt til nærmeste akuttsykehus for videre utredning.

Tar ca. 50 prøver om dagen

I Region Hovedstaden får ca. 3.400 borgere hvert år blodpropp i hjertet, av disse ca. 2.000 mindre blodpropper. Ca. 50 ganger daglig får borgere i Region Hovedstaden tatt den nye blodprøveanalysen i ambulansen.

– Det er en tidskritisk tilstand å ha en mulig blodpropp i hjertet, og derfor er det til nytte for pasientene å bli raskt undersøkt og behandlet på en spesialisert avdeling. Den nye blodprøven gjør at vi kan sende de hjertepasientene som har nytte av en kateterundersøkelse til riktig sykehus første gang, i stedet for å flytte dem senere i forløpet”, sier Charlotte Barfod, som er konstituert enhetsjef i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Les det hele her