Hopp til hovedinnhold
PLIVO-øvelse i Oslo. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Bli med i EU-spørreundersøkelse om sikkerhetskritiske hendelser for akuttmedisinsk personell

NO-FEAR - Network Of practitioners For Emergency MedicAl systems and cRititcal care - inviterer til en spørreundersøkelse.

Undersøkelse handler om hvordan akuttmedisinsk personell håndterer sikkerhetskritiske hendelser som for eksempel terrorangrep eller masseskyting. 

Undersøkelsen blir utført av forskere som samarbeider i det EU-finansierte prosjektet NO-FEAR.

Undersøkelsen tar rundt 10 minutter å gjennomføre. Du vil bli bedt om å spille gjennom en operasjon der sikkerheten er uklar: politiet er ikke på stedet, og en angriper kan fortsatt være i nærheten. Vi vil gjerne vite hvordan du bestemmer hvordan du skal respondere, og hva som hjelper deg i slike situasjoner.

Målet er å utforske og beskrive etiske, menneskelige, juridiske og sosiale spørsmål med hensyn til akuttmedisinske operasjoner i sikkerhetsmessig sammenheng.

Dette for å belyse likheter og ulikheter vedrørende disse temaene i forskjellige land, og for å samle og evaluere ulike løsninger og praksis i håndteringen av disse problemstillinger.

Samtidig ønsker vi å skissere ytterligere krav til videre forskning. Hvis du ønsker mer informasjon om NO-FEAR-nettverket, besøk gjerne hjemmesiden vår: http://no-fearproject.eu 

Hvordan kontakte oss

Senter for Sikkerhet og Samfunn
University of Freiburg, Tyskland
Dr. Nils Ellebrecht
E-post: nils.ellebrecht@soziologie.uni-freiburg.de
Telefon: +49 (0) 761 203 9394