Hopp til hovedinnhold


Ble slått og sparket i ambulansen

Heidi Marie Giske-Heen var ute på et helt ordinært ambulanseoppdrag da en pasient plutselig slo og sparket henne i hodet. Et stort flertall ambulansepersonell er blitt utsatt for vold på jobb, forteller Agderposten.
Les også: Ble sparket ned i ambulansen
I en nylig publisert rapport om sikkerhet og risiko i ambulansetjenesten, utgitt av Oslo universitetssykehus, svarer 70 prosent av de ansatte at de er blitt utsatt for fysisk vold på jobb.
De fleste av disse rapporterer om voldelige pasienter i forbindelse med rus- eller psykiatrirelaterte oppdrag.
Sverre Aas, seksjonsleder i Oslo universitetssykehus, sier til tidsskriftet Ambulanseforum at meldingskulturen må bli bedre, og at ambulansetjenesten har store forbedringsområder på opplæringssiden.
– På høyskolen burde det være en modul i ambulansetaktikk med sikkerhet som fokus, sier han.

Kom som lyn fra klar himmel

Forleden forklarte ambulansemedarbeider Heidi Marie Giske-Heen seg fra vitneboksen i Aust-Agder tingrett.
Der står en pasient hun hadde med seg i ambulansen tiltalt for grov vold etter at vedkommende skal ha slått og sparket ambulansearbeideren fra Arendal en rekke ganger i hodet.
Konsekvensene ble alvorlige:
I dag, to og et halvt år senere, er ambulansemedarbeideren fra Arendal fortsatt delvis sykmeldt etter skadene hun pådro seg.
– Sparkene kom som lyn fra klar himmel – uten noe forvarsel, forklarte ambulansemedarbeideren i Aust-Agder tingrett.
Fordi hun satt fastspent i setet, bak i ambulansen, kom hun seg ingen vei da pasienten på båren plutselig fikk et raserianfall.
– Jeg kom meg ingen vei – det føltes som en evighet, forklarte ambulansemadarbeideren i Aust-Agder tingrett.

Satt fastspent i setebeltet

Til slutt klarte Heidi Marie Giske-Heen å få løsnet setebeltet og komme seg løs. Det siste sparket hun husker hun fikk, var i ryggen.
På dette tidspunktet hadde sjåføren stanset ambulansen for å komme sin kollega til unnsetning.
I sin forklaring i Aust-Agder tingrett husket ikke pasienten noe av det som skjedde. Derfor kunne pasienten heller ikke si noe om årsaken til volden som ambulansemedarbeideren ble utsatt for.
I dag sliter Heidi Marie Giske-Heen fortsatt med skadene hun pådro seg i det politiet beskriver som meget grov vold.
I Aust-Agder tingrett fortalte hun også om de mange marerittene hun har hatt etter volden – følelsen av å bli angrepet, og behandlingen hun senere har fått. For post traumatisk stressyndrom.
Pasienten på båren står tiltalt etter straffelovens paragraf 229 med en strafferamme på inntil fire års fengsel. I tillegg står pasienten tiltalt etter straffelovens paragraf 127 fordi vedkommende hindret Heidi Marie Giske-Heen som offentlig tjenestemann i å få utført jobben sin.
Pasienten er tidligere dømt for forholdet, men dommen ble senere opphevet fordi lagmannsretten mente deler av dommen var for dårlig begrunnet.

Stort problem

Ambulansemedarbeideren fra Arendal er ikke den eneste helsearbeideren som sliter etter å ha blitt utsatt for vold fra pasienter.
Tall fra Arbeidstilsynet viser at så langt i år har 11 personer blitt alvorlig skadet på jobb i helse- og omsorgssektoren.
I Norge finnes det ingen god statistikk på dette området, men i en landsomfattende kartlegging i Sverige ble det ifølge legeforeningen rapportert om fem ganger så mange yrkesskader forårsaket av vold innenfor helsesektoren som i resten av den arbeidende befolkning.
I en dansk undersøkelse var 40 prosent av helsearbeiderne blitt utsatt for truende atferd. Fire prosent var blitt utsatt for dytt. Når det gjelder alvorlig vold, som Heidi Marie Giske-Heen ifølge tiltalen ble utsatt for, har 1,4 prosent av de danske helsearbeiderne blitt utsatt for dette.
Les mer om saken hos Agderposten