Hopp til hovedinnhold


Blått lys for luftambulansen?

I et avisoppslag 1. september står Olemic Thommessen (H), Tor Andre Johnsen (Frp), Ketil Kjenseth (V) og Morten Ørsal Johansen (Frp) fram og kritiserer Helse SørØst for manglende fremdrift i arbeidet med prosjekteringen av luftambulansebasen i Innlandet, står det i et innlegg i Hamar Arbeiderblad.

Tidligere: Helse Sør-Øst blokkerer luftambulanse til Innlandet
«Vi får ikke helt tak i hva HSØ gjør», sa Tor Andre Johnsen. «Aktørene snakker ikke godt sammen», uttrykte Olemic Thommesen og la til at «Sykehuset Innlandet må med og de aktuelle kommunene».
Thommessen sa videre at han savnet ordførerne i de aktuelle kommunene i dette arbeidet og la til at «de ser ikke mulighetene som ligger i denne saken for pasientene i regionen». Stortingspresidenten rydder all tvil av veien når han forteller at «det som står helt klart er at Stortinget har sagt at det skal komme en luftambulansebase i dette området. Det må alle parter forholde seg til og arbeide for å realisere. Det er viktig at Helse SørØst følger opp Stortingets vilje».
Tore Hagebakken (Ap) og Rigmor Aasrud (Ap) har også engasjert seg sterkt i saken for luftambulansebasen i Innlandet. I sommer sendte Aasrud brev til helseministeren og ba om informasjon og status i luftambulansesaken. Bent Høie (H) skrev i sitt svar at først skal luftambulansestrukturen for hele landet gjennomgås og den gjennomgangen utgjør beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Helse SørØst skriver ordrett det samme i sine leserinnlegg og også i svar til undertegnende.
Slik står saken og det er på høy tid å rydde opp. I stedet for å «arrestere» SI og kommunene for at de ikke «er med», forventes nå at Olemic Thommessen og de andre politikerne ber helseministeren forholde seg til Stortingets vedtak og pålegger Helse SørØst å starte det prosjekteringsarbeidet Stortinget for snart ti måneder siden bevilget 10 millioner kroner til.
Les hele innlegget i Hamar Arbeiderblad