Hopp til hovedinnhold


Blålyskjeden - en revolusjon for hjerteinfarktpasienter

Intensivbehandlingen av hjerteinfarktpasienter i Norge ligger i verdentoppen. Internasjonale krav sier at pasientene må få behandling innen 90 minutter fra de ankommer sykehuset som utfører utblokkingen for å redusere varige skader på hjertet mest mulig. Ved Ullevål klarer man det innen 30 minutter.

Intensivbehandlingen av hjerteinfarktpasienter i Norge ligger i verdentoppen. Internasjonale krav sier at pasientene må få behandling innen 90 minutter fra de ankommer sykehuset som utfører utblokkingen for å redusere varige skader på hjertet mest mulig. Ved Ullevål klarer man det innen 30 minutter.

Les hele saken på Ullevåls nettsider: Blålyskjeden - en revolusjon for hjerteinfarktpasienter

Det vil si at det går maks 30 minutter fra pasienten ankommer mottaket på sykehuset, til de tette blodårene er åpnet og blodsirkulasjonen til hjertet er gjenopprettet.

- Et godt organisert pasientforløp fra den første telefonkontakt, via ambulanse og inn i sykehus er alfa og omega her, sier seksjonsoverlege Arild Mangschau. Organiseringen av hvordan hjerteinfarktpasienter skal behandles kalles "blålyskjeden".

Ring 113
Ved mistanke om hjerteinfarkt er det viktig å ringe 113 med en gang. Så snart ambulansen er på plass sjekker paramedic (ambulansemedarbeider) om det er tegn til hjerteinfarkt. Hjertets elektriske signaler registres i et elektrokardiagram (EKG). Resultatet sendes elektronisk fra ambulansen til hjertespesialistene på Ullevål. Her gjøres den en vurdering om hvor pasientene skal sendes, og om de skal opereres umiddelbart. Alle ambulanser i Oslo og Akershus har utstyr og medikamenter for å starte behandling av hjerteinfarktpasienter på vei til sykehus, inklusive EKG-utstyr, og nødvendige medisiner for å stabilisere pasienten.

Redusert dødelighet
Hvis pasientene kommer til Ullevål står hjertespesialistene klar i mottak. Her blir legen orientert om sykehistorien mens pasienten kjøres direkte på operasjonsbordet. I løpet av minutter går man inn via en sonde til de tette blodårene. Disse blokkes ut og man åpner for blodgjennomstrømningen igjen.

På 1990-tallet var det 20 prosent av de som kom til sykehus med hjerteinfarkt som døde. I 2008 var dødeligheten på under fem prosent.

- Blålyskjeden har revolusjonert behandlingen av hjerteinfarktpasienter i Norge, sier Mangschau.