Hopp til hovedinnhold


Blålysa blir ubrukelige

Ambulansepersonell frykter at forslaget om midtdeler på veier smalere enn dagens standard på 12,5 meter, kan ta livet av kritisk syke pasienter.

Ambulansepersonell frykter at forslaget om midtdeler på veier smalere enn dagens standard på 12,5 meter, kan ta livet av kritisk syke pasienter, skriver Dagbladet.

En rekke møteulykker med tragisk utgang har forsterket kravet om midtdeler. 

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har foreslått at veier med mer enn 6000 biler i årsdøgnstrafikk (ÅDT), selv om de bare er 10 meter brede,  skal få midtdeler. Til stor frustrasjon for ambulanseeier og sjåfør Øyvind Amundsen i Bamble ambulanse.

Farlige situasjoner

– Hvis de skal spise enda en halvmeter eller mer av kjørefeltet, da kan vi bare ta av blålysa. De blir ubrukelige, for vi kommer ikke forbi, for det ikke er veiskulder. Trolig vil lysene bare skape enda flere farlige situasjoner, sier han.   

Ambulanseeieren understreker at det ikke er de store trafikkulykkene som er den viktigste årsaken til at hans kritikk, men den store andelen transporter av kritisk syke   

– Antallet alvorlige trafikkulykker kan dreie seg om tre til fem i året, mens vi har mellom 150 og 200 hjertepasienter. Jeg tror det er på tide at de som sitter ved skrivebordet og bestemmer, kommer seg ut og ser hva saken egentlig dreier seg om, konkluderer Amundsen, før ny utrykning avbryter videre intervju.   

- Mange vil undre seg over din kritikk, siden dette helt klart er trafikksikrende tiltak?   

- Jeg er ikke imot trafikksikring. Forslaget er på mange måter greit hvis vi hadde beholdt standarden på 12,5 meter. Men å redusere kravet til veibredde er feil, sier Hoksrud.

Les mer om saken hos Dagbladet