Hopp til hovedinnhold


Blålys for ambulansene

Ambulansetjenesten er under press, og utryggheten sprer seg i befolkningen i takt med kuttforslagene som lanseres.

Ambulansetjenesten er under press, og utryggheten sprer seg i befolkningen i takt med kuttforslagene som lanseres.

Dette handler om folks trygghet, eller mangel på sådan. Vissheten om at ambulansen kommer lynraskt dersom det skjer noe med deg selv eller dine nærmeste pårørende, gir en følelse av trygghet.

Folkebladet på lederplass

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) må kutte syv millioner kroner i ambulansetjenesten. Eller sagt med andre ord: Sykehusledelsen har pålagt klinikksjefen å finne innsparingstiltak som "smerter minst" - og syv millioner kroner skal vekk.

Blant forslagene som klinikksjef Jon Mathisen nå lanserer, er å flytte ambulansetjenesten fra Sørreisa til Finnsnes. Videre foreslås det å innføre hjemmevakt for de ansatte på ambulansestasjonen på Sjøvegan, som også betjener Lavangen.

Reaksjonene er sterke. I Lavangen har formannskapet behandlet saken, og viser til tilfeller der unge mennesker har gått bort som følge av akuttsykdom, og der utfallet kunne vært et annet dersom hjelp hadde kommet tidligere. Lavangen kommune aksepterer rett og slett ikke den endringen som nå er foreslått - blant annet fordi responstiden kan bli ti minutter lengre med nyordningen.

I går brakte Folkebladet et intervju med sjøvegankvinnen Gunn Møller, som med all mulig tydelighet viser hvor viktig reponstiden på ambulansen kan være. Hun ble i september rammet av et vepsestikk i halsen, og fikk en kraftig allergisk reaksjon. To-tre minutter gikk før ambulanse og lege var på stedet. - Hadde det tatt ti minutter ekstra for ambulansen å komme fram, hadde jeg dødd, sier Møller.

Så små kan marginene være. Det vet både helsepersonell og ambulansesjåfører - og Gunn Møller har mange pasienter i sitt skjebnefellesskap. For UNN må det være tankevekkende, og et stort etisk dilemma, at man må vurdere å kutte i en beredskap der det faktisk handler om liv og død. Det må være grunn til å tro at UNN tar innspillene både fra Lavangen og andre hold på dypeste alvor, og finner andre områder å spare penger på.

Dette handler om folks trygghet, eller mangel på sådan. Vissheten om at ambulansen kommer lynraskt dersom det skjer noe med deg selv eller dine nærmeste pårørende, gir en følelse av trygghet. Ingen fortjener å leve i uvisshet om hvor lang tid det tar før ambulansen kommer i en akuttsituasjon.

Derfor bør UNN-ledelsen, og i neste fase politikerne, sørge for at dagens nivå på ambulansetjenesten opprettholdes.

Les lederen i Folkebladet