Hopp til hovedinnhold


Blålys mot 112

Mandag 16. november skal direktørene i de fire regionale helseforetakene møtes for å avgi en felles uttalelse. Alle departementene er positive til å prøve ut felles nødmeldingssentral. Det spesielle er at Helse- og omsorgsdepartementet sier ja, mens Helsedirektoratet, Helsetilsynet og helseforetakene sier nei.

Mandag 16. november skal direktørene i de fire regionale helseforetakene møtes for å avgi en felles uttalelse. Alle departementene er positive til å prøve ut felles nødmeldingssentral. Det spesielle er at Helse- og omsorgsdepartementet sier ja, mens Helsedirektoratet, Helsetilsynet og helseforetakene sier nei.

Les også: Sunn skepsis til 112
Kjemper for å beholde 113
Helsetilsynet sier nei til felles nødnummer
Høringsuttalelsene

Det blinker blålys rundt forslaget om å samle nødnumrene rundt ett nummer: 112. Helsevesenet sier nei. De frykter en faglig dårligere tjeneste.

Folk bør ha kun ett nødnummer å ringe dersom de trenger hjelp fra politi, brannvesen eller helsepersonell. Det foreslår et utvalg sammensattfra flere departementer.

AMK-sentralene avvikles?

Utvalget foreslår at publikum skal ringe 112, uansett hva slags hjelp de vil be om. Vedtas forslaget av Stortinget, betyr det at dagens nødnummer 113 til ambulansen og 110 til brannvesenet, avvikles. Antall nødmeldingssentraler kan bli redusert fra dagens 72 til sju-åtte sentraler.

Helsevesenet er mer enn skeptisk til å få ett nødnummer, 112, som skal betjenes av folk som ikke nødvendigvis har bakgrunn fra helsevesenet eller AMK-sentralene.

– Dårligere kvalitet.

Medisinsk fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge begrunner skepsisen fra helsevesenet til felles nødmeldingssentraler slik:

– Vi frykter at den faglige konsekvensen kan bli et dårligere tilbud til befolkningen enn vi har med AMK-sentralene helseforetakene har i dag. Våre AMK-sentraler er bemannet med meget kompetente personer som også har full oversikt over hvilket materiell som ner til disposisjon til enhver tid. Det gjelder ambulansebiler, ambulansebåter og helikopter.

Sjukehusene har ansvaret.

– Like viktig er det at AMK-sentralene er knutpunktet ut mot publikum og inn mot sjukehuset. Ambulansen er jo ikke lenger en utrykningstjeneste, men første ledd i behandlingen av pasientene. Det blir feil dersom helseforetakene, som har ansvar for å gi innbyggerne den beste medisinske behandlingen, skal overlate ansvaret for ambulansestyringen til andre, sier Henrik Sandbu.

En felles nødmeldingssentral skal kunne dirigere ut ambulanser og andre redningsressurser, mens helseforetakene står ansvarlig for å betale regninga. Det blir også feil, mener helsevesenet.

Forslaget om å lage felles nødmeldingssentraler ble lansert i 2004, etter modell fra EU. Motstanden fra helsevesenet var så kraftig at helsetjenestens medlemmer trakk seg i protest.

Forsvarskomiteen på Stortinget sendte forslaget tilbake til Justisdepartementet. Nå foreligger en ny anbefaling. Dette forslaget har vært ute på høring.

Intern uenighet.

Alle departementene er positive til å prøve ut felles nødmeldingssentral. Det spesielle er at Helse- og omsorgsdepartementet sier ja, mens Helsedirektoratet, Helsetilsynet og helseforetakene sier nei.

Mandag 16. november skal direktørene i de fire regionale helseforetakene møtes for å avgi en felles uttalelse. Styret for Helse Midt-Norge er blant skeptikerne til en slik samordning. De mener helsevesenet bør beholde sine nødmeldingssentraler.

Les hele saken i Romsdals Budstikke