Hopp til hovedinnhold


Betydelig økning i antall koronatester

St. Olavs hospital får en sentral rolle når antallet tester for korona-virus nå trappes kraftig opp.

Laboratoriekapasiteten må utvides og dimensjoneres for å ivareta hoveddelen av behovet for testing i Midt-Norge melder Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

​Regjeringen har en ambisjon om at alle med symptomer skal kunne testes i løpet av mai. Det nasjonale målet er å utvide kapasiteten til opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre oppskalering også etter dette.

Norge har i dag en maksimal kapasitet på 30.000 tester i uken. Det er først og fremst mangel på utstyr som har vært en utfordring, og da spesielt reagenser.

Men NTNU og fagmiljøet ved St. Olavs hospital har utviklet en ny metode som gjør at testkapasiteten kan økes. Metoden skal nå tas i bruk flere steder i Norge.

Siden man startet med å teste for korona-virus i mars er det gjennomført nærmere 20.000 tester i Midt-Norge. Noe over 500 av disse testene har påvist korona-smitte.