Hopp til hovedinnhold


Bet ambulansepersonell i tommelen

Må i fengsel: Kvin­nen drakk seg san­se­løs un­der team­buil­ding med job­ben på spa­ho­tel­let i Son. Der­et­ter tok hun et jafs av am­bu­lan­sepersonellets tom­mel, ifølge Østlandets Blad.
Kvin­nen, som er i 20-åre­ne, må 27 da­ger i feng­sel et­ter den skan­da­lø­se fir­ma­tu­ren. Kvin­nen bet am­bu­lan­spersonellet i fin­ge­ren så hardt at sjå­fø­ren et halvt år et­ter an­gre­pet had­de fan­tom­smer­ter i fin­ge­ren.
– Det kjen­tes som om tom­me­len skul­le gå av, skal den kvin­ne­li­ge am­bu­lan­se­arbeideren ha for­klart til po­li­ti­et.

Team­buil­ding

Kvin­nen var på spa­ho­tel­let i Son for å være med på team­buil­ding med job­ben sin. Un­der og et­ter mid­dag om kvel­den ble det ser­vert al­ko­hol, og et­ter hvert ble det litt for mye av det gode. På nat­ten så ho­tell­per­so­na­let seg nødt til å til­kal­le am­bu­lan­se og po­li­ti.
Da nød­eta­te­ne kom frem, fant de kvin­nen i gan­gen i ho­tel­lets fjer­de eta­sje, ut­age­ren­de og van­ske­lig. Am­bu­lan­se­per­so­nel­let skal ha for­søkt å snak­ke med hen­ne, men det nyt­tet ikke og po­li­ti­et over­tok.
Les mer om saken hos Østlandets Blad