Hopp til hovedinnhold


Bestillingsoppdrag via web på AMK Oslo

Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å innføre et system for webbestilling av bestillingsturer fra resten av helsevesenet. Håpet er å få redusert med 40.000 samtaler i året.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013. Tekst: Live Oftedahl.

Den største og travleste akuttmedisinske kommunikasjonssentralen (AMK) i Norge er også i ferd med å oppbemanne, og håper å lette arbeidstrykket på operatører og koordinatorer.

Statens helsetilsyn har vært inne med tilsynssak da en undersøkelse viste at AMK OUS også hadde høyest aksesstid.

Høy arbeidsbelastning

Mens svartidssnittet lå på under 10 sekunder i resten av landet, kunne AMK OUS ligge over 20 sekunder, og de hadde også tapte anrop. Det tydet på for høy arbeidsbelastning for operatørene.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.