Hopp til hovedinnhold


Bestemmer pengene hvilken kvalitet vi skal ha i ambulansetjenesten?

Fagforbundet Nordland er bekymret for at styret i Nordlandssykehuset blir presset til å ta beslutninger om drift i foretaket som ikke er heldig for innbyggerne i Lofoten, Vesterålen og Salten, skriver Vesterålen Online.
Når de nå vedtar en ny prosedyre for ambulansetjenesten som åpner for å ta ambulansebiler ut av beredskap er det forståelig at både ansatte og befolkning reagerer.  Som innledning i saken, og hovedargument, viser Nordlandssykehuset til et betydelig økonomisk overforbruk. Ei utvikling som har vært eskalerende. Merforbruket beskrives å være overtidsarbeid og timelønnede vikarer.
Avisa Nordland: – Dette er galematias
Vesterålen Online: – Dette er gambling med helsa til folk
 
Nå har styret i Nordlandssykehuset vedtatt en prosedyre som tar ambulanser ut av beredskap i stedet for å benytte overtid. Dette er en prosedyre som Fagforbundet Nordland stiller seg veldig kritisk til. Det har våre tillitsvalgte gjort gjennom drøftinger. Men når slike ordninger blir vedtatt i foretaksstyret, er det betimelig å spørre seg. Et overforbruk på 9-10 millioner kroner, gjenspeiler ikke det en underfinansiert virksomhet? Der diskusjonen til styret burde være, hvordan det kan tilføres nok midler for å utføre tjenesten, ikke hvordan bygge ned tilbudet med risikoanalyser der folk i distriktene blir utsatt.
Bakgrunn: Nordlandssykehuset i økonomisk krise og Ambulansetiltak utsatt
Les også: – Noen kommer til å døVil ikke godta ambulansekutt og – I verste fall kan liv gå tapt
Nordlandssykehuset som arbeidsgiver har jo valgt en arbeidstidsordning i ambulansen, med minimalt med biler og bemanning. En slik vaktordning vil jo helt klart utløyse større bruk av overtid. Det Fagforbundet forventer er at arbeidsgiver vurderer å utvide med økt bemanning, slik at vi unngår dette høye sykefraværet og en nedadgående spiral på bruk av overtid, som igjen fører til at de ansatte jobber uforholdsmessig mye, og ikke får tilstrekkelig hvile og fritid.
Vedtaket fra styret i Nordlandssykehuset vitner om et forvridd fokus i den offentlige helsetjenesten. Det er penger som bestemmer kvaliteten og tilgjengelighet, ikke behovet. Hadde det vært behovet hadde foretaket tatt seg tid å vente på den nye ambulanseplanen.
Les hele kronikken hos Vesterålen Online