Hopp til hovedinnhold


Best med tre

Sørlandet sykehus ville finne ut om det var mulig å legge ned to av dagens tre traumeavdelinger. Nå sier en arbeidsgruppe nei og vil beholde alle tre, skriver NRK Sørlandet.
– Vår anbefaling er å beholde funksjonen med å ta imot alvorlig skadde pasienter ved alle de tre sykehusene i Sørlandet sykehus (SSHF), sier overlege Per Kristian Hyldmo.
Han jobber til daglig i luftambulansen i SSHF, og har ledet komiteen som har vurdert hvordan sykehuset best kan håndtere de mest alvorlig skadde pasientene.
Mandatet var å se på om det kunne være en god løsning å kun ha traumebehandling ett sted på Sørlandet.
Anbefalingen er imidlertid at dagens funksjon ved sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal bør bestå.

– For dårlige veier

I konklusjonen er det tatt hensyn til vegstandarden, og lang transport kombinert med at dette gjelder svært dårlige pasienter.
– Det gjelder å få pasienter raskt til behandling, for eksempel de som har en livstruende blødning i buken. De vil ha større sjans for å overleve. Med lang transport kan det gå liv fordi det tar for lang tid, sier Hyldmo.
– Vi må bare forholde oss til de veiene som er. Vi vet at det nå er opp mot en og en halv time utrykningskjøring fra Flekkefjord til Kristiansand. Noen ganger er veiene stengt, og det kan være mye trafikk.
Det er hensynet til pasient som har veid tyngst for de 25 medlemmene i arbeidsgruppen.
– Ja, det har vært målet å lage et system som kan gi bedre overlevelse. Det økonomiske i dette er underordnet, sier Hyldmo.
Arbeidsgruppen mener det ikke hadde blitt billigere med en stor enhet.
Les mer om saken hos NRK