Hopp til hovedinnhold


Best beredskap i storbyene

Norsk brann- og redningstjeneste har store variasjoner i kvalitet på mannskap og utstyr. Best service har de store byene.

Norsk brann- og redningstjeneste har store variasjoner i kvalitet på mannskap og utstyr. Best service har de store byene, skriver Aftenposten.

Muligheten for å overleve en alvorlig bilulykke er størst om det skjer i nærheten av de store byene, eller i de rike kraftkommunene. Her er redningsutstyret best.

Tre fjerdedeler av norsk brannvern er basert på deltidsmannskaper, som blir innkalt ved brann eller ulykke. Av landets 340 brannvesen er det ingen fast ansatte i full stilling i hele 130 brannvesen.

Fortsatt må mange brannvesen rykke ut med veterankjøretøy, som har klare begrensninger spesielt i redningsarbeidet. – Mange av landets små brannvesen er for små både for dagens og morgendagens oppgaver, sier direktør Jon Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DBS. De fører tilsyn med norsk brannvesen, og ser at forskjellen i kvalitet er store.

Les mer om saken i Aftenposten