Hopp til hovedinnhold


BEREDSKAP - sover alle like trygt...

Hele samfunnet har de siste to årene et fokus på beredskap og våre nødetaters evne til å håndtere denne.

Ambulanseforum nr. 1 2013. Leder: Einar Volden

Bortsett fra at politiet har fått et «visst pæs», har helsetjenesten sluppet billig unna, da man leverte en solid innsats den 22. juli 2011.

Fra opplyst hold jobbes det etter sigende med en ny plan for organisering av redningstjenesten, men vi antar det vil ta sin tid, når mange av de berørte parter ennå ikke er involvert.

Helsedirektoratet har fått oppgaver knyttet til å bedre beredskapsarbeidet og vi registrerer at RHF-ene også har fått oppdrag i oppfølgingen av 22.7. Men hva skjer…?

Fra Helse- og omsorgsdepartementet kom det i oppdragsdokumentet bestillinger knyttet til blant annet tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere ulykker og katastrofer.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.