Hopp til hovedinnhold


Ber om utbedring

Arbeidstilsynet varsler krav om utbedring av ambulansestasjonen i Ålesund, melder Sunnmørsposten.
Det ble rapportert om dårlig inneklima, ulovlige garderober og helseplager knyttet til dette allerede i 2011, ifølge et notat fra bedriftshelsetjenesten. Problemene på ambulansestasjonen skal også ha blitt tatt opp i HMS-systemet internt fra 2003, ifølge tidligere seksjonsleder.
Men først nå, i 2014, vil det bli krevd konkrete tiltak, etter at de ansatte nylig koblet inn Arbeidstilsynet i et fem siders brev. Arbeidstilsynet mener at vaktrommet er egnet til pauserom, men ikke som et multirom til både pauser, opplæring, fagprøver, vakt, og debrifing etter ulykker samtidig, slik det brukes i dag.

Høy smittefare

Det 23,4 kvm store rommet brukes av ca. 10 personer samtidig. Temperaturen er for høy, luftkvaliteten er for dårlig og CO2-nivået er for høyt, viser tester gjort i 2011. Garderobene er ulovlige uten toalett, med kun én dusj fordelt på 22 ansatte, og uten skille for kvinner og menn. Ifølge Arbeidstilsynet må også et rom for renholdsutstyr og bedre rutiner på plass. Smittefaren blir karakterisert som høy, da rent og skittent tøy henger om hverandre. Det er altså risiko for at personellet tar med seg smitte fra et oppdrag til et annet.
 
Les mer om saken hos Sunnmørsposten