Hopp til hovedinnhold


Ber om oppdatering

Sør-Troms regionråd ber Helse Nord om en orientering om status i saken om ambulansehelikopter i regionen.

Sør-Troms regionråd ber Helse Nord om en orientering om status i saken om ambulansehelikopter i regionen, skriver Harstad Tidende.

Sør-Troms regionråd diskuterte saken i sitt møte 6. oktober og vedtok å sende et brev til Helse Nord der de ber om en oppdatering.

«Ordførerne i de åtte kommunene i Sør-Troms er opptatt av beredskapssituasjonen i regionen, og ber om en orientering om status i saken og hvordan den videre saksgangen vil være,» heter det i brevet.

Rådet viser også til en uttalelse fra fylkestinget, som «vil anmode Helse Nord om å vurdere muligheten for etablering av ambulansehelikopterberedskap knyttet til Harstad sykehus.»

Les mer om saken i Harstad Tidende