Hopp til hovedinnhold


Ber om hurtig varsling når små barn dør

Politiet frykter at omsorgssvikt ikke blir avdekket fordi politiet blir varslet for sent etter dødsfall, skriver NRK.

Nå ber de Helse- og omsorgsdepartmentet endre regelverket, slik at politiet kommer raskere på banen når små barn dør uventet.
De mener at dødsfall som følge av omsorgssvikt ikke blir fanget opp, fordi foreldre kan nekte å slippe inn politiet når barn dør uventet.
Politi og rettsmedisinere mener at rettssikkerheten for små barn som dør, er dårligere enn for voksne. De frykter at hensynet til foreldre gjør at vold og omsorgssvikt mot små barn ikke oppdages.
– Vi ønsker en lik praksis som det er med personer over 18 år, hvor vi blir varslet umiddelbart og kan komme ut til stedet, sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til NRK.

– Rettssikkerheten til barn må veie tyngst

Både Sjøvold og seksjonsleder Grete Lien Metlid ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt sier at politiet ofte kommer på etterskudd når et barn dør uventet.
Ifølge politiet er praksis i dag at ambulansetjenesten på stedet varsler dem når voksne dør, mens ved barnedødsfall får de som regel ikke beskjed, før legen på sykehuset ringer. Da kan det være for sent.
– Hensynet til foreldre og andre berørte er viktig og må veie tungt, men rettssikkerheten til barn må veie tyngst, sier Lien Metlid til NRK.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at han er opptatt av barns rettssikkerhet. Nå vil han følge opp saken, ifølge NRK.
Les mer om saken og se innslag hos NRK