Hopp til hovedinnhold


Ber om «havarikommisjon» for helsetabber

Såkalte «uheldige hendelser» i helsevesenet fører årlig til 2000 dødsfall og 15 000 varig skadede pasienter årlig. Nå ønsker Høyre og KrF en egen helsehavarikommisjon.

Såkalte «uheldige hendelser» i helsevesenet fører årlig til 2000 dødsfall og 15 000 varig skadede pasienter årlig. Nå ønsker Høyre og KrF en egen helsehavarikommisjon, skriver VG.

Les også: Legeforeningen ønsker også en helsehavarikommisjon

Lær av luftfarten: Menneskelige faktorer i team

I dag ber Høyre og KrF regjeringen om å opprette en «havarikommisjon» for helsevesenet - for uavhengig granskning av de verste sakene i Helse-Norge.

Samtidig foreslår partiene at regjeringen bygger spesialkompetanse i politiet innen helse, for å styrke etterforskning av saker hvor sykehus eller helsepersonell mistenkes for lovbrudd.

Systemfeil
- Det er altfor mange som dør og blir skadet i helsevesenet vårt som følge av alvorlige hendelser. Vi opplever at helsevesenet ikke har system som forhindrer unødvendige feil, sier leder Bent Høie for helse- og omsorgskomiteen i Stortinget.

- På samme måte som i luftfarten må systemene hindre at menneskelige feil fører til ulykker og alvorlige hendelser. Da er det avgjørende å utrede forhold som antas å ha betydning for pasientsikkerheten i sektoren på en systematisk måte.

Forslagsstillerne mener at politiet ofte etterforsker helsesaker som de ikke er kompetent til å etterforske. Politiet er i dag prisgitt kunnskap fra medisinsk personell ved institusjonen hendelsen har skjedd, i tillegg til Fylkeslegens vurderinger.

Forslaget:

  • Statens Havarikommisjon for helsesektoren (SHH) skal undersøke alvorlige ulykker og hendelser innen helsesektoren.
  • Det gjelder både innenfor området regulert av lov om spesialisthelsetjenesten og innen lov om kommunehelsetjenesten.
  • Formålet med SHH er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av ulykker i helsesektoren.
  • SHH skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
  • Skal foreta medisinske og tekniske undersøkelser, samtale med vitner og involverte, foreta systemundersøkelser og risikovurderinger.
  • SHH skal være et eget uavhengig organ under Helse- og omsorgsdepartementet.


Les mer om saken på VG