Hopp til hovedinnhold


Ber ministeren sikre ambulanseberedskapen i ferien

Dagfinn Høybråten ber helseministeren svare på hva hun vil gjøre for å sikre beredskapen i Sauda i ferien. Helse Fonna opplyser at de sliter med å rekruttere ambulansearbeidere med fagbrev i området.

Dagfinn Høybråten ber helseministeren svare på hva hun vil gjøre for å sikre beredskapen i Sauda i ferien. Helse Fonna opplyser at de sliter med å rekruttere ambulansearbeidere med fagbrev i området.

Bakgrunn: Krever flere ambulanser

Kommunelegen i Sauda gikk i forrige uke ut og kritiserte Helse Fonna for at de kun bemannet én akuttambulanse i vinterferie og påskeferie i Sauda, skriver Haugesunds Avis.

Folketallet dobles i Sauda i disse periodene på grunn av mye skiturisme. De to feriene endte med flere situasjoner der akuttsituasjoner og hasteturer oppsto samtidig, men med én akuttambulanse tilgjengelig.

I tillegg hadde Røde Kors en ambulanse i Sauda uten akuttutstyr og akuttbemannet personell.

Nå ber KrF-leder Dagfinn Høybråten at helseministeren griper inn. Høybråten, som er valgt inn på Stortinget fra Rogaland, har stilt følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:

”Hva vil helseministeren gjøre for å forsikre seg om at ambulansedekningen i Sauda kommune skal være forsvarlig i høysesonger for feriebesøk når kommunens folketall fordobles?”

Helse Fonna har opplyst til Haugesunds Avis at de sliter med å bemanne alle ambulansestillingene på grunn av underskudd på kvalifiserte ambulansesjåfører i Norge. Blant annet står to ambulansestillinger ledige i Sauda uten søkere.

Les mer om saken i Haugesunds Avis