Hopp til hovedinnhold


Ber helseministeren gripe inn

Stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) ber nå helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn mot flytting av ambulanse fra Glomfjorden.

200px-bjarne_haakon_hanssen_2005-10-17Stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) ber nå helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn mot flytting av ambulanse fra Glomfjorden.

Les hele saken i Avisa Nordland: Ber Hanssen gripe inn

Les også: Kommunepolitikerne lovet sykehusdirektøren ambulansekrig

MELØY: Protestene fra industrien i Glomfjord mot flytting av ambulansen til Ørnes har nå havnet på statsråd Bjarne Håkon Hanssens bord.

– Det ser ut til at Nordlandssykehuset liker ambulansekonflikter, og har glemt at de er der for å tjene folket, sier Ivar Kristiansen.

I et skriftlig spørsmål til Bjarne Håkon Hanssen ber han statsråden snarest mulig sørge for at ambulansetilbudet i Glomfjord videreføres på dagens nivå.

Kristiansen viser til at det er heldøgns aktivitet i industriparken, der det til sammen er rundt 800 ansatte.

– Til tross for dette, og protester fra lokalsamfunnet, planlegger Nordlandssykehuset å redusere og flytte dagens ambulansekapasitet bort fra Glomfjord. Industriparkens HMS-standard og beredskap trues dermed betydelig, skriver han.