Hopp til hovedinnhold
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons


Ber ansatte i karantene i ambulansetjenesten om å jobbe

Ambulansepersonell i Oslo blir bedt om å jobbe, selv om de har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar og skulle ha vært hjemmekarantene.

Torsdag ettermiddag innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å hindre videre spredning av coronaviruset, skriver Dagbladet.

Tiltakene er så strenge at statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie beskrev dem som «de mest inngripende tiltakene i fredstid».

Et av dem var å pålegge alle som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar to uker i hjemmekarantene. Høie dro selv rett i hjemmekarantene.

Dagen etter sendte Oslo universitetssykehus (OUS) en melding til alle ansatte ved prehospital klinikk med en helt annen beskjed. Der ber de ansatt ambulansepersonell som har vært utenfor Norden etter 27. februar og er symptomfrie, om å likevel møte på jobb.

Det har skapt intern uro og oppgitthet blant ambulansearbeidere i Oslo, etter det Dagbladet kjenner til.

Dagbladet kjenner til at ambulansepersonell også får reaksjoner fra annet helsepersonell ved OUS.

Tatt opp med ledelsen

Før Dagbladet kontaktet hovedtillitsvalgt Roy Tore Nilsen og hovedverneombud Gunne Morgan Knai, hadde de allerede gått tjenestevei og tatt opp saken med ledelsen.

Knai, hovedverneombud ved prehospital klinikk, bekrefter overfor Dagbladet at de heller ikke ble involvert i beslutningen.

I sin tilbakemelding til ledelsen har hovedverneombudet Knai stilt krav til ledelsen om at ambulansepersonell som unntas karantenebestemmelsene, blir testet for coronaviruset før de får komme tilbake til tjeneste.

– Jeg har etterspurt hva som ligger bak den avgjørelsen. Jeg har fått i svar at det var dissens om karantenebestemmelsene og det er tatt en avgjørelse i klinikken, sier Nilsen.

Sykehuset: – Krevende situasjon

Sindre Mellesmo er klinikkleder ved OUS' prehospitale klinikk, og beskriver situasjonen de og resten av det norske helsevesenet står overfor, som krevende.

– Det spesielle med situasjonen er at vi skal utføre et samfunnsoppdrag, samtidig som vi skal ivareta sikkerheten til den enkelte ansatte. Det er en krevende situasjon, og til tider blir det krevende avgjørelser. Vi har ennå ikke sett de største utfordringene, som vi kanskje kommer til å møte, sier Mellesmo til Dagbladet.

– Hva lå bak vurderingen om å unnta ambulansepersonell fra karantenebestemmelsene?

– Det generelle svaret på det er at vi må sørge for å ha tilstrekkelig personell på jobb, samtidig som vi ikke utsetter publikum for risiko. Derfor har det vært tatt en individuell vurdering at et fåtall i ambulansetjenesten blir unntatt fra karantenebestemmelsene. Tilleggsbestemmelsen åpner for at helsepersonell kan unntas, etter en individuell vurdering, svarer Mellesmo.