Hopp til hovedinnhold


Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

I flunkende nye og hypermoderne lokalene åpner det som nå blir Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral hvor politi, brann og helse sitter sammen vegg i vegg, skriver VG.

Bakgrunn fra VG: Maktspillet om nødsentralene

Les også: Ønsker fortsatt samlokalisering i Drammen og 113-sentralen i Oslo ønsker ikke samlokalisering med politi og brann

Den 6. juni skal politidirektør Odd Reidar Humlegård ta turen fra Oslo til Bodø for å sprette champagnen, spise kake og kaste glans over norsk politis nye utstillingsvindu.

Det samme gjør justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Men her er historien som neppe vil få noen fremtredende plass i festtalene på den offisielle åpningen:

Gjennom dokumenter som har vært unntatt offentlighet og intervjuer med hovedpersonene, kan VG i kveld avsløre at Politidirektoratet (POD) over flere år har jobbet svært aktivt for å blokkere prosjektet.

Ifølge tidligere politimester Geir Ove Heir (59) i Salten politidistrikt var motstanden så sterk og kompakt at POD nær lyktes med å skrinlegge det.

– På et politisjefmøte våren 2014, så ble jeg tatt til sides i en pause av ledelsen i direktoratet. De fortalte meg at dette måtte stoppes. Klar beskjed om det. Trekk oss ut!

– POD ville ikke

– Dette prosjektet ville ikke ha blitt noe av hvis ikke jeg hadde sagt ja til det i 2014. Det vet jeg. POD ønsket ikke å gjennomføre dette i Bodø, det viste prosessen, sier Heir.

Det er første gang han lar seg intervjue om den betente saken.

– Så «Samlok Bodø» er etablert på tross av POD?
– Ja, etter min mening lyktes Bodø kommune med dette prosjektet selv om POD ikke ønsket at politiet skulle delta.

Heirs beskrivelse av PODs negative holdning til «Samlok Bodø» bekreftes av den daværende ordføreren i Bodø, Høyres Ole-Henrik Hjartøy, nå regiondirektør i NHO Nordland.

Stoppordre

– Hele dette prosjektet så meget lovende ut helt til stoppordren fra POD i Oslo kom i juni 2014. Som ordfører hadde jeg lagt hodet på blokka i denne saken. Stoppordren gjorde at saken holdt på å ta en helt annen vending. For når politiet trakk seg ut, ville også Nordlandssykehuset trekke seg ut. Jeg fikk imidlertid Nordlandsykehuset til å avvente sin beslutning, men dette var krevende, sier Hjartøy i dag.

Storting og regjering har vedtatt at de tre nødetatene i Norge skal samlokaliseres etter modell av den inntil nå eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Drammen.

Men den 16. desember i 2015 besluttet POD svært overraskende å nedlegge sentralen, som ifølge Justisdepartementets instruks til POD skulle være «konseptet» for alle politidistriktene i Norge.

Hovedverneombud Vegard Kristiansen bekrefter også Heirs påstand om at POD ikke kunne akseptere at politiet skulle flytte inn hos brann i Bodø.

Kristiansen avviser PODs påstand om at de var imot samarbeidet fordi det ennå ikke var utpekt hovedseter.

– Det lå i kortene lenge at Bodø skulle være hovedsete i Nordland, og det som kom fra POD oppfattet jeg som en unnskyldning de brukte for å unngå at vi skulle fortsette prosessen, sier han.

Les mer om saken hos VG