Hopp til hovedinnhold


Bekymringsmelding om privatisteksamener

- Vi synes at eksamensformen truer kvaliteten i ambulansefaget, sier faglærerne ved Os videregående skole i Bergen. De har valgt å avbryte oppgaven som sensor for privatister på faget ambulanseoperative emner.

Faglærerne ved Os videregående skole i Bergen har valgt å avbryte oppgaven som sensor for privatister på faget ambulanseoperative emner. Eksamensformen, hvor bruk av alle hjelpemidler er lovlig, medfører at skriftlige kopier av fasit blir resultatet, og kontrollen med de faktiske kunnskapene og ferdighetene blir umulig.

- Vi opplever at det ikke blir mulig å oppnå en reell vurdering av kandidatens kunnskapsnivå med en oppgave som inneholder så konkrete spørsmål at ren kopiering av hjelpemidler er mulig, står det i et brev som går til sensorer, lærere og instruktører innen ambulansefaget i Norge.

Les hele brevet her: Høring til sensorer

Per i dag er det få lærebøker om ambulanseoperative emner, og det er lett tilgjengelig i et komprimert oppslagsverk som MOM i pocketformat. Det er vanskelig å lage oppgaver som krever at kandidaten reflekterer og gjengir med egne ord strategi, handlingsmønster og ansvarsfordeling på skadested.

Sensor John Paulsen på Os videregående skoles ambulansefag foreslår at det ikke skal være lov til å bruke alle hjelpemidler på denne eksamenen, slik at testingen av elevens kunnskap blir reell.

- Generelt er vi ikke motstander av hjelpemidler på eksamen, men til våre fag er det ikke lett å lage åpne oppgaver som er egnet til å fremme egenrefleksjon, egne ord og unngå utstrakt avskrivning av læremidler. Vi synes derfor at denne eksamensformen truer kvaliteten i ambulansefaget, heter det i brevet.