Hopp til hovedinnhold


Bekymret for flytting av hardt skadde uten lege

Mer enn 40 prosent av hardt skadde pasienter som flyttes mellom sykehus i Helse Sør-Øst, er uten lege til stede under transporten, ifølge NRK Norge.

f7a0a54c92471ac4480e727e4ccf93df

Det viser nye tall fra traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus (OUS). NRK har fått innsyn i hvordan pasienter flyttes for å få den beste behandlingen.

Mellom 2001 og 2012 har antallet slike transporter økt med hele 80 prosent.

– Vi har sett på hvordan pasienter fraktes mellom sykehus, og hvilken kompetanse som er med. Vi ser at den andelen av de alvorlig skadde som flyttes uten lege er relativt høy – høyere enn jeg trodde, sier overlege Nils Oddvar Skaga, som leder traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus – Ullevål.

I 2012 skjedde 44 prosent av slike transporter mellom sykehus uten lege under flyttingen, viser tall fra traumeregisteret.

– Det kan være problematisk med slike transporter uten lege, fordi det kan oppstå situasjoner der det trengs høyere medisinsk kompetanse. Selve transporten er en risikosituasjon og innebærer lite tilgang på ressurser. Pasienten har da forlatt et sikrere sted som en operasjonsstue eller en intensivavdeling, sier Skaga.

Traumeregisteret har i dag ikke informasjon som kan si sikkert om pasienter flyttet uten at lege var med har mistet livet eller fått ytterligere skader.

Blir flyttet med ambulansebil

Mange av de hardt skadde pasientene som flyttes mellom sykehus i Helse Sør-Øst sendes med vanlige ambulanser.

– Det er gjerne store bruddskader, hodeskader, skader i mageregionen og brystet, forteller leder Øyvard Sørensen i Nasjonal Paramedic Forening.

Sammen med kollegene som jobber som paramedic i ambulanser kan de gjøre mye for pasienter, men også han mener det helst bør være med lege for de hardest skadde.

– Hvis de blir transportert i en vanlig ambulanse bør det være med en lege, men ikke hvilken som helst lege. Det bør være en lege med spesialutdanning innenfor medisin til bruk ved en slik transport, sier Sørensen.

Les mer om saken hos NRK