Hopp til hovedinnhold


Bekymret for akuttberedskapen

De tillitsvalgte ved sjukehuset på Tynset er bekymret for akuttberedskapen i regionen hvis opplendingene får det som de vil og sjukehuset nedgraderes til et Lokalt Medisinsk Senter, skriver Østlendingen.
Sjukehuset på Røros har ikke lenger akuttberedskap. Tynset har.
Faller denne bort, må pasientene i fjellregionen reise opp til to timer og mer for å få samme tilbudet som Tynset har nå.
Enten til Trondheim eller til Elverum/Hamar. Vær og føreforhold må også tas i betraktning.
– Fra Otta og Fagernes som har sine Lokal Medisinske Sentre (LMS) er det en time til nærmeste sjukehus med akuttfunksjoner. Det kan ikke sammenliknes med avstandene her i fjellregionen, sier Signe Marit Lium, divisjonstillitsvalgt Fagforbundet ved Sykehuset Innlandet divisjon Tynset.
Er uhellet ute og en pasient må fraktes med luftambulanse til et annet sjukehus, må en ikke glemme flytiden. Før luftambulansen innfinner seg har sjukehuset på Tynset en viktig livreddende funksjon.
– Ambulansetjenesten er god, men den vil aldri kunne erstatte god og tidlig akuttmedisinsk beredskap, tilføyer Randi Ane Storhaug, divisjonstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund på Tynset.
– Blir Tynset et LMS, blir det også langt å sende pasienter som har vært utsatt for hverdagshendelser, poengterer Lium.
Les mer om saken hos Østlendingen