Hopp til hovedinnhold


Beklager at tillitsvalgte ikke fikk vite om bonusene

Helsedirektør Daniel Haga sier tillitsvalgte hadde krav på å få vite om bonusordningene, og beklager at de ikke ble tatt med på råd da fem av lederne i Ambulanse Midt-Norge fikk til sammen 2,1 millioner i bonus for å ikke slutte i jobbene sine, skriver Trønder-Avisa.
Bakgrunn: Fikk ekstra bonus for å stå løpet ut
Les også: Raser mot ambulanseledernes bonusfest
Til tross for at de hadde garanti om tilsvarende jobber i de andre helseforetakene, samt at det fra dag en hadde vært vedtatt at ambulanseforetaket kun skulle eksistere i to år før de lokale helseforetakene overtok driften, fikk de bonus på grunn av at organisasjonen var sårbar dersom de sluttet i jobbene sine.
Da ambulansedirektør Håkon Gammelsæter ble konfrontert med hvorfor ikke styret i verken ambulanseforetaket eller Helse Midt-Norge var informert, forklarte han at bonusene var hjemlet i en omstillingsavtale som hadde blitt behandlet i styret i Helse Midt-Norge.
Det som også står i denne omstillingsavtalen er at tillitsvalgte skal tas med på råd i slike vurderinger.

Fulgt ikke reglene

Ingen styremedlemmer eller tillitsvalgte var kjent med bonusavtalene før etter at utbetalingene skjedde.
– Dersom det viser seg at disse avtalene har blitt gjennomført på feil grunnlag, synes jeg det bør ryddes opp i, sier hovedtillitsvalgt Frank Grydeland.
Direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, sier til Trønder-Avisa at avtalene som er inngått om bonusene er juridisk bindene.
– Det eneste jeg kan gjøre, som jeg også har gjort på styremøtet, er å beklage at ikke tillitsvalgte ble orientert om dette, slik de har krav på i henhold til omstillingsavtalen, sier Haga.
Hovedtillitsvalgt Frank Grydeland sier at det lukter svidd av denne saken lang vei, og at noen bør stilles til ansvar.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa