Hopp til hovedinnhold


Beholder akuttkirurgien på Tynset

Befolkningen som sokner til Tynset skal ha tilgang på kompetent hjelp. Derfor vil det fortsatt være akutt døgnkirurgi på Tynset! Det lover statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H), ifølge Østlendingen.
– Vi er i gang med en nasjonal helseplan hvor vi har presentert tre modeller. I den forbindelse må det gjøres vurderinger, som for Tynset, hvor geografi, lange avstander og klima krever at vi må gjøre egne tilpasninger fra modellen, understreker statssekretæren.
Hun beklager at uttalelsene på NRKs Dagsnytt 18 sist onsdag, der helseminister Bent Høie nevnte Tynset sammen med andre sjukehus som ikke har akutt døgnkirurgi, har skapt furore.
– Vi beklager at Tynset ble nevnt i en sammenheng med sykehus uten akuttkirurgi. Send en hilsen til alle som sokner til Tynset og beklag misforståelsene og utryggheten rundt sjukehuset dette har skapt, sier hun.

Lange avstander

– Vi må ikke generalisere, og Tynset har så lang avstand til andre sykehus, at her vurderer vi noe annet enn bare innbyggerantall. Her tenker vi annerledes og vurderinga er at tilbudet blir som dagens, lover Anne Grethe Erlandsen.
Hun framhever det spennende samarbeidet sjukehuset på Tynset har med St. Olavs Hospital i Trondheim og andre sjukehus.
Selv om Tynset får beholde akuttkirurgien som i dag, gjelder ikke det nødvendigvis alle lokalsjukehus.
Hadde Tynset ligget nærmere et større sjukehus, kunne situasjonen blitt en annen.
Les mer om saken hos Østlendingen