Hopp til hovedinnhold


Behandlingen årsak til én av ti innleggelser

Hver tiende sykehusinnleggelse på medisinske avdelinger skyldes ikke sykdommen - men behandlingen, ifølge VG.
Tall som er presentert av blant annet Helsedirektoratet og Norsk Legemiddelhåndbok viser at selve legemiddelet kan gi problemer.
– Bivirkninger er den vanligste grunnen til slike innleggelser, men feilbruk av medisiner og gale diagnoser bidrar også til statistikken, sier Jørund Straand til VG.
Han er professor ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forsker blant annet på eldres legemiddelbruk.
Økt sårbarhet
Det er særlig eldre mennesker som legges inn på grunn av bivirkninger eller feilmedisinering. Det har både sammenheng med at eldre har økt sårbarhet for legemidler og det at de generelt bruker flere legemidler, forteller Straand.
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved avdeling for legemiddelinformasjon i Legemiddelverket, forklarer at eldre mennesker ofte ikke tåler like høye doser som yngre pasienter.
- En eldre kvinne med lav kroppsvekt kan for eksempel reagere negativt på en behandling som passer godt for en yngre pasient, forklarer han.
VG skrev i går at én av fem diagnoser som stilles i Norge kan være feil. Tallet varierer mellom ulike pasientgrupper og sykdommer, og ifølge Madsen er risikoen for feildiagnoser trolig størst i akuttmedisin.
Les mer om saken hos VG