Hopp til hovedinnhold


Behandling av alvorlig skadde pasienter

Helse Sør-Øst RHF etablerer nå system for traumebehandling. Det skal gjøre behandlingen enda bedre, mer forutsigbar og mer samordnet for alvorlig skadde pasienter.

Helse Sør-Øst RHF etablerer nå system for traumebehandling. Det skal gjøre behandlingen enda bedre, mer forutsigbar og mer samordnet for alvorlig skadde pasienter, skriver Helse Sør-Øst.

Les også: Helse Nord har vedtatt regionalt traumesystem

Traumesystemet definerer formelle kvalitetskrav til de sykehusene som skal kunne ta imot potensielt alvorlig skadde pasienter.

Målet med innføring av et system for alvorlig skadde pasienter, er å etablere en god og sammenhengende behandlingskjede fra skadested til endelig behandling og rehabilitering.

Forskning viser at systematisk traumebehandling gir bedre behandlingsresultater og redusert dødelighet.

Lenker:

Styresak nr 086-2010: Praktisk gjennomføring av organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter ? traumesystem i Helse Sør-Øst

Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. desember

Vedlegg: Praktisk gjennomføring av traumesystem i Helse Sør-Øst

Les mer på Helse Sør-Øst sine nettsider