Hopp til hovedinnhold


Behandling av akutt hjertesvikt

En ny doktorgrad konkluderer med at enkelte medikamenter som brukes ved akutt hjertesvikt kan forverre tilstanden. Vasopressin bør brukes med stor forsiktighet da det kan føre til nedsatt oksygentilførsel.

Enkelte medikamenter som brukes ved akutt hjertesvikt, kan forverre tilstanden. Vasopressin bør brukes med stor forsiktighet, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Akutt hjertesvikt er fortsatt en tilstand med høy mortalitet. Behandlingen inkluderer inotrope medikamenter hos de mest kritisk syke.

– Disse medikamentene øker samtidig oksygenbehovet i myokard. Dette kan ytterligere forverre tilstanden, siden den akutte svikten hos de fleste er utløst av nedsatt oksygentilførsel til hjertet, slik man ser ved hjerteinfarkt, sier Stig Müller.

Behandlingen består ofte av en kombinasjon av medikamenter, inkludert inotrope midler. Det kan derfor være vanskelig å bedømme hvert enkelt medikaments bidrag til hjertets kontraksjonskraft og oksygenforbruk. Müller har i sin avhandling brukt dyreeksperimentelle studier for å undersøke effekten av ulike medikamenter som eneste behandling ved eksperimentelt utløst akutt hjertesvikt.

– Overraskende nok fant vi at levosimendan og dobutamin i lave doser øker hjertets kontraksjonskraft uten å øke oksygenbehovet nevneverdig. Den uheldige effekten av inotrope medikamenter virker å være doseavhengig. Vi fant også at vasopressin, en ren vasopressor, har potensielt farlige effekter i hjerter med nedsatt oksygentilførsel. Vasopressin bør derfor brukes med stor forsiktighet ved tilstander med nedsatt oksygentilførsel til hjertet, sier han.

Müller disputerte for ph.d.-graden 18.6. 2009 ved Universitetet i Tromsø, med avhandlingenPreclinical assessments of potential treatments for acute heart failure.

Les hele saken i Tidsskriftet