Hopp til hovedinnhold


Begge ambulansene var opptatt da pasienten fikk hjertestans

– De pasientene, som de to ambulansene hadde rykket ut til, trengte virkelig ambulanse. Da var det ingen flere ambulanser igjen på stedet, og nærmeste ledige ambulanse ble sendt ut. Det er dessverre ikke mulig å forhindre helt at slike samtidighetskonflikter kan oppstå, sier Loke Gulliksen, ambulansesjef ved Nordlandssykehuset til Avisa Nordland.

En ambulanse fra nærmeste tettsted ble tilkalt, og brukte cirka 24 minutter på utrykningen. Leger på stedet rykket også ut.

Pasienten døde av hjertestansen.

Hendelsen skjedde i november i fjor, og saken er i ettertid blitt vurdert av kvalitetsutvalget ved Nordlandssykehuset.

I vurderingen heter det at det er uklart om utfallet ville ha blitt annerledes om ambulanse hadde kommet tidligere.

Men det er av kvalitetsutvalget vurdert som riktig og viktig at de to ambulansene var sendt ut på de aktuelle oppdragene samtidig, fastslår kvalitetsutvalget som støtter bruken av de to lokale ambulansene.

– Kvalitetsutvalget har behandlet denne saken og kommet til den konklusjonen at det var gjort ei riktig vurdering der og da, sier informasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset.

Hun påpeker videre at kvalitetsutvalget nå har lukket denne saken med begrunnelse av at beredskapsplanen i ambulansetjenesten fortsatt er under gjennomgang.

Gulliksen, sier de har gått nøye igjennom denne hendelsen.

– Vi har blant annet gått igjennom lydloggen, og vi har tatt en runde internt om denne saken, for å se på om det var noe vi kunne ha gjort annerledes. Vi mener at de vurderingene som ble gjort, var riktige.

Les mer om saken hos Bladet Vesterålen