Hopp til hovedinnhold


Bedret responstid for AMK-sentralen

Svartidene fra AMK-sentralen ved OUS er nå betydelig bedret. Over 90% får svar innen 10 sekunder, og Helsetilsynet har avsluttet sin tilsynssak, melder Helse Sør-Øst.
Innflyttingen av Østfold AMK har vært vellykket og enheten er forsterket med kompetent personell. Høyere aktivitet og et større geografisk område krever imidlertid bedre verktøy for styring av ressurser for å opprettholde effektivitet og responstid. Resultatene er nå innenfor forskriftens krav, med resultater for august på 92% svar innen 10 sekunder, kravet er over 90 %.
Statens helsetilsyn har kommet til at måloppnåelsen nå er så god at tilsynssaken kan avsluttes, skriver Helsetilsynet til OUS. De har lagt vekt på at svartidene har forbedret seg betydelig siden pålegget og tvangsmulkt ble gitt. I mai til august 2013 var svartidene under 65 % innenfor 10 sekunder, mens svartidene i siste mottatte måling for august 2015 er på 92,6 % innenfor 10 sekunder.
Etter Helsetilsynets vurdering har pålegg og tvangsmulkt, sammen med god innsats fra virksomhetens side, hatt stor effekt på forbedrede svartider.
Helsetilsynet gir også ros:
-Statens helsetilsyn har for øvrig merket seg at etter overtakelsen av AMK Østfold, har svartidene ikke forverret seg, men tvert i mot blitt noe bedre enn foregående måneder.
Etter deres vurdering tyder dette på en god forberedelse fra Oslo universitetssykehus side.
Les hele pressemeldingen hos OUS