Hopp til hovedinnhold
Kevin Heffernan, en psykiatrisk sykepleier fra Birmingham, har ledet en reform i engelsk psykiatri. Hjemmebehandling er mantraet.


Bedre psykiatri med ambulante team

Misfornøyde pasienter og endringsvillige psykiatripersonell i Birmingham har omgjort engelsk psykisk helsevern fullstendig. Nå er spesialister i front, og et flertall av pasientene behandles hjemme framfor å bli innlagt.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst: Live Oftedahl

Pasientene i England får et helhetlig tilbud på sine premisser, i stedet for behandling som ikke gir effekt.

Kevin Heffernan, psykiatrisk sykepleier og forsker fra Birmingham, ledet reformen.

Resultatene for pasientene ble så gode at Heffernan etter hvert fikk ansvar for å lede implementering av et slikt system i West Midlands som har fem millioner innbyggere. Nå er Birmingham modell for hele England.

Tettere samarbeid mellom psykiatri og ambulanse

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.