Hopp til hovedinnhold


Bedre legemiddelbehandling av eldre

For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og tilpasset til norsk, melder Tidsskrift for Den norske legeforening.
Riktig legemiddelbruk hos eldre er et satsingsområde for helsemyndighetene og man anbefaler vurderingsinstrumenter til slik bruk. STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) og START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) er utviklet i Irland og ble lansert i 2008.
Siden er det blitt oversatt og kommet i bruk i en rekke europeiske land. I 2010 – 11 oversatte vi den første versjonen av verktøyet til norsk. I Norge er STOPP blitt testet ut i en medisinsk og en geriatrisk avdeling og anbefales for å redusere uheldig bruk av legemidler hos eldre.
Vi har oversatt versjon 2 til norsk etter gjeldende prosedyrer, med oversettelse tilbake til engelsk. Den norske versjonen er justert språklig og samsvarer med norsk terapitradisjon. I tillegg har vi valgt å gi eksempler på vanlig brukte legemidler og lagt til de vanligste produktnavnene for å gjøre verktøyet mer brukervennlig.
Vi håper at den nye versjonen, som finnes på hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening, vil bli brukt av mange leger i Norge til nytte for eldre pasienter.
Les mer om saken hos Tidsskriftet