Hopp til hovedinnhold
Kurt Rønning, Fagforbundet. Foto: Fagforbundet


Bedre for ambulansepersonell er bedre for pasientene

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Leserinnlegget er skrevet av Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet.

Gratulerer med dagen til alle som jobber i de prehospitale tjenestene! Fagforbundet er utrolig glad for at så mange av dere velger å organisere dere hos oss. Jobben dere gjør er fantastisk viktig, og det er derfor en glede for oss å kunne jobbe for at dere skal ha et best mulig utgangspunkt til å gjøre denne jobben.

Jeg er overbevist om at det som er bra for ambulansepersonell, det er også bra for pasientene. Derfor bekymrer det meg at jeg får meldinger fra medlemmer om at de oftere enn tidligere ikke får den lovfesta hviletiden når de er på vakt.

Lojaliteten til pasienten står naturligvis veldig sterkt, og når det ikke finnes noen andre som kan rykke ut presser man seg selv for å sikre pasienten helsehjelp.

Vi må øke tallet på biler for å gjøre det mulig å leve med en jobb som ambulansepersonell. Når noen har hviletid må andre være klare til å rykke ut, ellers blir hviletiden bare noe man har på papiret. Vi har ikke råd til å gamble med arbeidsmiljøet til sårt trengte fagfolk på denne måten.

Informasjon om vold og trusler handler om ambulansepersonells trygghet, og det var gledelig at helse- og omsorgsdepartementet slo fast i et brev i august at det kan være relevant å opplyse ambulansepersonell om. Dere skal vite hva dere rykker ut til, og være mest mulig forberedt på det som møter dere. Vi kommer til å følge opp helseforetakene, for å sikre at praksis blir endret.

Den prehospitale tjenesten er ingenting uten fagfolkene. Da må vi faktisk respektere og anerkjenne fagkunnskapen, og de reduserte kravene til kompetanse hos vikarer i den nye akuttmedisinforskriften må reverseres.

Ambulansepersonell skal kunne være trygg på kompetansen til makkeren sin, og om nødvendig, la vikaren kjøre bilen mens fagpersonen sitter bak med pasienten.

Denne anerkjennelsen må også bety at vi gjør noe med mulighetene for utdanning og hvordan disse lønnes. At paramedisinere ikke får lønn som bachelorutdannede i mange helseforetak gir overhodet ikke mening, og vi kommer ikke til å gi oss før dette er ryddet opp i.

Fagforbundet skal fortsette å kjempe for en bedre arbeidsdag for våre medlemmer i prehospitale tjenester. Det gjør vi for kvaliteten i tjenesten, men og anerkjennelsen av den jobben dere gjør hver eneste dag.

Gratulerer så mye med ambulansepersonelldagen!