Hopp til hovedinnhold
Sivilforsvaret og Røde Kors i aksjon på samvirkekurs. Foto: Live Oftedahl
Sivilforsvaret og Røde Kors i aksjon på samvirkekurs. Foto: Live Oftedahl


“Bedre etter snar enn føre var” – tanker om helseberedskap

Hvorfor endte vi opp med en situasjon som ingen ønsket? spør Jan Sommerfelt-Pettersen og Guttorm Brattebø

Covid-19 pandemien er krevende for helsetjenesten i Norge, skriver disse to i et innlegg hos Forsvaret.

Vår helseberedskap utfordres og mye tyder på at vi kunne vært vesentlig bedre forberedt.

Under en pågående krise er det lite hensiktsmessig å lete etter hvem som har skylden i dette.

Hvorfor vi har endt her er imidlertid et godt og interessant spørsmål. Kan vi forstå hvorfor vi har en situasjon som vi ganske sikkert kan si «ingen ville ha»?

På tross av at vi er i en «varslet krise» er det viktig å forstå beveggrunnene.

Artikkelen drøfter relevante rammebetingelser, planer, systemer og kvalitetssikringssystemer i et forsøk på å forklare hvorfor vi endte her.

Tanker omkring årsaksforklaringer er viktige for å komme fra å bare indentifisere lærdommer, til virkelig lærte lærdommer.