Hopp til hovedinnhold


Bedre behandling av alvorlig skadde pasienter

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø blir regionalt traumesenter, og Nordlandssykehuset Bodø blir traumesykehus nivå 2. De skal ha oppdatert og spisset kunnskap til å utføre den avanserte traumebehandlingen som kreves.

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt forbedringer i behandlingsforløpet til alvorlig skadde pasienter (traumepasienter) i Nord-Norge, skriver Helse Nord i en pressemelding.

Forskning viser at det beste for en alvorlig skadd pasient er å komme raskest mulig fra skadested til det sykehuset som kan utføre den endelige behandlingen av den alvorlige skaden. En traumepasient er svært alvorlig og hardt skadd og trenger avansert medisinsk behandling, ofte med innsats fra mange spesialiteter og tverrfaglige team.

I Nord-Norge er det om lag 130 traumepasienter hvert år.

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, som regionalt traumesenter, og Nordlandssykehuset Bodø, som traumesykehus nivå 2, skal ha oppdatert og spisset kunnskap til å utføre den avanserte traumebehandlingen som kreves.

Alvorlig skadde pasienter skal som hovedregel fraktes direkte fra skadested til Tromsø eller Bodø. Dette er i stor grad det som faktisk skjer i dag også.

Nordlandssykehuset Bodø skal ikke sluttbehandle pasienter som krever nevrokirurgisk behandling (disse pasientene skal til Tromsø) og UNN Tromsø skal ikke sluttbehandle pasienter som trenger behandling ved sykehus som har landsfunksjoner (f.eks. skal alvorlig brannskadde til Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus).

Når transport direkte fra skadested til Tromsø eller Bodø ikke er mulig, skal alle sykehus i Helse Nord som har kirurgisk akuttberedskap kunne stabilisere og utføre livreddende behandling på alvorlig skadde pasienter.

Kompetansen til traumeteamene i alle sykehus i Helse Nord vil bli bedre etter dagens styrevedtak.

Hvert traumeteam skal oppfylle helt definerte kompetansekrav, se vedlegg i styresaken, som du finner her:  Styremøte i Helse Nord 14.12.2010

Les hele pressemeldingen her