Hopp til hovedinnhold


Bedre ambulansetjeneste med nettbrett

Nå skal ambulansepersonell bli enda mer effektive på jobb. De dropper penn og papir og satser på nettbrett i bilene, melder NRK Trøndelag.
Ambulanse Midt-Norge har installert nettbrett i alle sine biler og målet er å bli mer effektive. Det er slutt på tiden med ambulansearbeidere som skriver sjekklister med penn og papir.
Etter et stort IKT-løft i Ambulanse Midt-Norge er nettbrett nå installert i alle deres ambulanser. Teknologiløftet skal hjelpe ambulansetjenesten med å sikre bedre beslutningsgrunnlag, samt oppfylle lovpålagte krav om rapportering av kvaliteten på tjenesten.
I praksis betyr dette at ansatte nå elektronisk via nettbrett eller PC registrerer data for hvert ambulanseoppdrag som utføres. De rapporterer om hva slags behandling og medisiner som er gitt, hentested, tidspunkter og hendelsesforløp, osv.
Sturla Hammer, avdelingssjef i Ambulanse Midt-Norge avdeling Nord-Trøndelag, har tro på at det nye systemet vil føre til en videreutvikling av ambulansetjenesten.
– Vi har fått et system som er godt utprøvd. Vi kan hente ut mange viktige opplysninger underveis, noe som vil føre til at vi kan bli mye bedre i den jobben vi gjør til daglig, sier han.
Det framtidige målet er å inkludere ambulansetjenesten i bruk av elektronisk pasientjournal og sikker bilde og videooverføring til sykehus og legevakt.
Les mer om saken hos NRK