Hopp til hovedinnhold
Barn trenger trygghet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Barn som pårørende

Ifølge Folkehelseinstituttet lever 12 prosent av barn sammen med voksne med alvorlig psykiske problemer. I 2010 kom det et tillegg i spesialisthelsetjenesteloven som skal sikre barns rettigheter når foreldre blir syke eller skadde. Blant annet er det påkrevd å ha en barneansvarlig i alle avdelinger.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2015. Av Anne Kristine Bergem. Formidler og fagrådgiver for BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«På samme måte som det er rutine å sjekke bevissthet og måle puls og blodtrykk, må det bli rutine å se etter og spørre etter barn i møte med voksne pasienter»

Hvert år er det mange voksne mennesker i Norge som blir syke, som misbruker eller er avhengige av rusmidler, er i ulykker eller blir skadet på ulike vis.

Ambulansetjeneste, legevakt eller annet utryknings- og akuttpersonell vil ofte være de som først er i kontakt med de syke voksne. Mange av de voksne det her er snakk om, er foreldre eller har omsorg for barn under atten år.

ANNE KRISTINE BERGEM


er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern.

Hun har arbeidet mye med barn som pårørende, blant annet gjennom BarnsBeste– nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Bergem er også fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og leder i Norsk psykiatrisk forening.

I tillegg sitter hun i styret for Norsk forening for traumatologi, akutt og katastrofemedisin.

For tiden driver hun sitt eget rådgivnings- og fagformidlingsforetak.

Hun har skrevet flere fagbøker for barn: Pappa ́n min er syk i tankene sine og Da pappa fikk kreft, samt boken Forstå. God kommunikasjon for folk i førstelinjen.

Høsten 2015 kommer hun med en ny fagbok for barn om temaet rus og hun jobber med en håndbok om arbeidet med barn som pårørende i akuttsituasjoner.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.