Hopp til hovedinnhold
Ambulanser i Helse Bergen parkert på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Live Oftedahl (2016)


Bare to prosent av ambulansearbeiderne i Bergen er vaksinert

Helse Bergen, som står midt i et stort utbrudd av mutert koronavirus, har bare vaksinert to prosent av 250 ambulansearbeiderne.

Alle de fast ansatte ambulansekollegaene ved Sykehuset Østfold er vaksinert, skriver VG.

De refererer muligens til den oversikten Ambulanseforum lagde i forrige uke over vaksinedekningen blant norske ambulansetjenester.

De to sykehusene ligger i hver sin ende av vaksinasjonstopp - og bunn på landsbasis.

– Det stemmer at vi har valgt å prioritere andre grupper. Helse Bergen har vurdert hvilke grupper som er helt vesentlige for å opprettholde forsvarlig drift og hvilke som er mest sårbare for nedstenging. Vi har en del sårbare funksjoner som svært få kan fylle hvis det oppstår en smittesituasjon. Ambulansetjenesten er blant annet geografisk spredt i byen og ikke spesielt sårbar, sier Øyvind Østerås, avdelingssjef ved Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Øyvind Østerås ved Akuttmedisinsk avdeling vil prioritere ambulansetjenesten når de får en ny tildeling av vaksiner.

– Vi har sårbare tjenester som vi har prioritert. Blant annet er luftambulansekoordinatorene, innsatsledere helse og legene på luftambulansene. Vårt sykehuset er stort. Vi er brannskadeavdeling for hele landet og regionalt senter for hjertekirurgi for Vestlandet. Disse gruppene må prioriteres. I ambulansetjenesten må vi tenke smittevern i det daglige. De er helt fremme i første linje, vet ikke noe om pasientene de henter og kommer tett på pårørende. denne gruppen blir prioritert høyere når vi får nye vaksinetildelinger, sier Østerås.