Hopp til hovedinnhold


Bare hjertekompresjoner holder lenge

HLR-rutinene i Sverige kan trolig endres da en ny svensk studie viser at bare kompresjoner redder minst like mange liv ved bevitnet hjertestans som når det gjøres innblåsninger.

HLR-rutinene i Sverige kan trolig endres da en ny svensk studie viser at bare kompresjoner redder minst like mange liv ved bevitnet hjertestans som når det gjøres innblåsninger.

Søndag kveld presenterte svenske forskere resultatet fra den hittil største studien på området. Resultatet viser at kun kompresjoner kan være like bra som kompresjoner og innblåsninger.

I studien ingikk 1 276 pasienter som ble rammet av bevitnet hjertestans. Via AMK-sentralen fikk vitnene instruksjon enten på å utføre konvensjonell HLR eller å bare anvende kompresjoner. Livredningen foregikk helt til ambulansen kom på stedet.

Etter 30 dager levde 8,7 prosent av pasientene som bare hadde fått kompresjoner, og 7 prosent i gruppen som hadde fått konvensjonell HLR. Forskjellen var dog ikke statistisk signifikant.

– konklusjonen er at bare kompresjoner er like bra som den konvensjonelle metoden. Vi så samme resultat i alle undersøkte undergrupper i studien, sier Katarina Bohm, sykepleier ved Södersjukhuset i Stockholm, som er en av de ansvarlige for studien.

I dag har det allerede skjedd et skifte i synet på innblåsninger ved HLR. Nå er det 30 kompresjoner etterfulgt av to innblåsninger. For noen år siden gjaldt 15 kompresjoner fulgt av to innblåsninger, hvilket også var den metoden som ble brukt i den aktuelle studien.

Nå mener Katarina Bohm og hennes kolleger at det kan være tid for å slutte med innblåsninger ved hjertestans og bare anbefale kompresjoner.

– Det er en mer akseptabel metode og går dessuten raskere å forklare når man gir instruksjoner fra AMK-sentralen. Hvert sekund er verdifull tid ved behandling av hjertestans, sier Katarina Bohm.

Hun tror at rutinene kan komme til å bli endret i løpet av 2010 da nye internasjonale retningslinjer for hjerte-lungeredning skal publiseres.

Den aktuella studien er gjort i samarbeid med Sveriges nødmeldingssentraler og ble presentert på den amerikanske hjertekongressen AHA  i Orlando.

Bak studien står også Mårten Rosenqvist, Leif Svensson og Mareet Castrén ved Södersjukhuset i Stockholm, samt Johan Herlitz, ved Sahlgrenska universitetssjukhuset i Gøteborg.

Les hele saken på svenske Dagens Medicin: Enbart kompressioner kan räcka bra vid hjärträddning