Hopp til hovedinnhold


Bachelor paramedic i Oslo fra 2013

– Som ambulansepersonell skal du håndtere de aller dårligste av de dårlige pasientene, uten støtte, midt på natta, ute i grøfta, for å ivareta vedkommendes helsesituasjon der og da. Og det er man ikke sikre på om man trenger en høgskoleutdanning til å håndtere!

– Som ambulansepersonell skal du håndtere de aller dårligste av de dårlige pasientene, uten støtte, midt på natta, ute i grøfta, for å ivareta vedkommendes helsesituasjon der og da. Og det er man ikke sikre på om man trenger en høgskoleutdanning til å håndtere!

Les også: Bachelor paramedic - hvordan? 

Slik spissformulerte Bjørn Karr, ambulansesjef ved Prehospitalt Senter Oslo universitetssykehus (OUS) seg i etterkant av den 22.7. En veterinærassistent derimot, må ha høgskoleutdanning…

Det har lenge nærmest vært en offisiell hemmelighet at Høgskolen i Oslo og Akerhsus (HiOA) ønsker å starte et bachelor paramedic-studium. Nå jobbes det intensivt for at dette skal bli en realitet i 2013.

Historisk

Prehospitalt Senter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sin kompetanseavdeling har lenge arbeidet for å få en bachelor paramedic, og HiOA har vært positive til å opprette et slikt studium.

– Vi synes dette er kjempespennende og hadde håpet å starte allerede i år, sier Agnes Vinorum, instituttleder for radiografi og tannteknikk ved HiOA. – En intensjonsavtale med OUS er under utarbeidelse, bekrefter hun.

– Vi jobber intensivt med å sette opp et praksisløp for studentene samtidig som vi deltar aktivt i dialog og utvikling sammen med HiOA, sier Bjørn Bjelland, ass ambulansjef og kompetansesjef ved Prehospitalt Senter OUS. – Når rammene for en bachelor er på plass, og de videre prosessene er forankret, er det naturlig å etablere en partssammensatt gruppe som skal arbeide med det faglige innholdet. Dette blir et faglig paradigmeskifte  i norsk ambulansehverdag!

Han avkrefter at dette blir en bachelor tilpasset oslotjenesten.

– Dette blir en helt ordinær norsk offentlig utdanning alle kan søke på, gitt at de har forutsetningene som kreves.

Etter hvert ser han for seg at flere helseforetak bør involveres for å gjennomføre et praksisløp for paramedicstudenter.

Tett samarbeid

Vinorums instiutt samarbeider på sin side tett med Institutt for sykepleie for å sette sammen en fagplan.

– Det blir en egen plan for bachelor paramedicfag. Det er ikke slik at det skal inn i sykepleierstudiet, presiserer Vinorum. – Det blir nok noen fellesforelesninger med andre helsefagutdanninger på fakultetet. Sykepleierstudentene får i løpet av neste år et nytt simuleringssenter som også paramedicstudentene skal få utfolde seg i.

HiOA har etter hvert fått et veldig stort helsefagfakultet, og man ser for seg at studieplanen vil legges opp slik at det blir mulig å ta forelesningsrekker på tvers.

HiOA har lenge registrert at det er stor interesse for å få i gang et bachelor paramedicfag.

Grunnen til at studiet ikke er i gang allerede i år, er at HiOA ikke hadde frie studentplasser å tildele studiet.

– Vi har store forhåpninger til at Kunnskapsdepartementet tildeler nye studentplasser i neste års statsbudsjett slik at det er mulig med oppstart i 2013.

Gir forskningsmuligheter

– Vi ser behovet for en bachelor. Det er nok veien å gå, for her trengs det forskning på eget fag. Jeg registrerer at i England har de hatt dette studiet en stund, med mulighet for egen paraplymaster og ph.d, sier Vinorum.

Bjelland ser også fram til mulighetene dette utdanningsløpet gir for forskning på eget fagfelt.

– At ambulansefaget inkorporeres i gradstrukturen medfører et større eierskap til faget, samtidig som det gir muligheter for forskning og utvikling i likhet med andre yrkesprofesjoner. Videre gir dette også unike muligheter for internasjonale relasjoner, sier han. – Dette er framtiden!

Sømløse overganger?

Han ser ikke for seg at dette kan medføre en avvikling av grunnutdanningen på videregående nivå.

– Det er behov for begge deler. Fagutdanningen har en naturlig plass i faget, men de faglige utviklingstrekkene krever i tillegg en høyere kompetanse.

Et vesentlig moment i planen blir overgangen mellom grunnutdanning og videreutdanning. Et annet tema vil være hvordan paramedicer som eventuelt ønsker å bli sykepleiere kan få fritak for enkelte emner på sykepleierstudiet.

Dette er en så fersk nyhet at det er for tidlig å svare på hvordan studiet blir lagt opp, om det blir heltid- eller deltidsstudier, og hvordan konverteringen vil bli for de som har paramedicutdanning fra før, og som ønsker en bachelor.

Behovet for en norsk bachelor har vært tema i flere år. Allerede i 2005 hadde Høgskolen i Østfold ute til høring et forslag om en ny Bachelor i akuttmedisin – prehospitalt arbeid.